Handelsbetingelser

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Damsgaardhjemmesider.dk og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende tjenester. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Damsgaardhjemmesider.dk.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Damsgaardhjemmesider.dk.

For at få adgang til vores tjenester, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

1. Anvendelse
1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Damsgaardhjemmesider.dkDamsgaardhjemmesider.dk’s salg og levering af serviceydelser inden for design af hjemmesider.

2. Serviceydelser
2.1 De serviceydelser, som Damsgaardhjemmesider sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.
2.2 Damsgaardhjemmesider er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
2.3 Vælger kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er Damsgaardhjemmesider ikke ansvarlig herfor.

3. Pris og betaling
3.1 Prisen for serviceydelserne følger Damsgaardhjemmesider’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Damsgaardhjemmesider bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
3.2  Damsgaardhjemmesider anvender betalingsløsninger som paypal og bankoverførelse.
3.3 Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.

4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde
4.1 Så snart hjemmesiden er færdigudarbejdet, og kunden har accepteret hjemmesiden er der ingen fortrydelsesret, og kunden kan ikke få sine penge tilbage.
4.2 Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som Damsgaardhjemmesider har anvendt på at udarbejde udkastet.

5. Bindings periode for abonnement – hosting og serviceaftale
5.1 Der er ingen bindings periode på hosting, hvilket vil sige at du til hver en tid kan opsige din aftale. Dog returnerer vi ikke forudbetalt betaling, eftersom hosting betal ved en tredjepart.

6. Rettigheder til domæner indkøbt af Ravn Hjemmesider
7.1 I nogen tilfælde vil Damsgaardhjemmesider være nødsaget til at indkøbe domæner på vegne af en kunde, og derfor vil domænet stå i Damsgaardhjemmesider’s navn. Kunden har rettighed til til hver en tid at få overdraget domænet. Hvis kunden ønsker dette er Damsgaardhjemmesider forpligtet til at overdrage domænet.
7.2 I tilfælde af at domænet bliver overdraget til kunden, er det kundens eget ansvar at sørge for at domænet bliver betalt.

7. Tilpasninger og ændringer
Damsgaardhjemmesider.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

10. Link
5.1 Når man accepterer et samarbejde med Damsgaardhjemmesider.dk giver man lov til at Damsgaardhjemmesider.dk må tilføje følgende i bunden af hjemmesiden:
DESIGNET AF DAMSGAARDHJEMMESIDER

11. Betaling
6.1 Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura for serviceydelser fra Damsgaardhjemmesider.dk, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
6.2 Såfremt dette ikke sker pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt.

12. Tilbud/Ordrer
7.1 Damsgaardhjemmesider’s tilbud er gældende i 10 dage fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Damsgaardhjemmesider.dk’s i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Damsgaardhjemmesider, medmindre Damsgaardhjemmesider meddeler kunden dette.
7.2 Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Damsgaardhjemmesider accept.

13. Færdigt produkt
8.1 Kunden skal undersøge alle udførte serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles til Damsgaardhjemmesider. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Damsgaardhjemmesider, kan disse ikke senere gøres gældende.

14. Ejendomsret
9.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Damsgaardhjemmesider udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Damsgaardhjemmesider.dk.

15. Fortrolighed
10.1 Kunden må ikke viderebringe, anvende eller sætte andre i stand til at anvende Damsgaardhjemmesider erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.