Vilkår og Betingelser

Handelsbetingelser

Ændret 05-11-2018

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Damsgaardhjemmesider og kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges. 

1. Generelt

1.1 Damsgaardhjemmesider er et web- og konsulent virksomhed. Damsgaardhjemmesider  udarbejder hjemmesider og grafik, men bistår også kunden efterfølgende blandt andet med vedligeholdelse af hjemmesiden, online markedsføring med videre. Virksomhedens forskellige services inden for området gør, at kunderne kan gå fra idé til færdig løsning.

2. Produktet

2.1 Damsgaardhjemmesider leverer hjemmesider baseret på WordPress CMS. Damsgaardhjemmesider  opsætter og tilretter plugins og tema således, at kunden ender med en færdig løsning klar til brug.

2.2 Damsgaardhjemmesider  bistår kunden med vejledning vedr. det visuelle i produktet, således at designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden jf. pkt. 4.1.

Damsgaardhjemmesider tilpasser hjemmesidens layout ud fra det enkelte temas funktionalitet og udarbejder således ikke et design fra bunden. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke muligheder, der foreligger for at designe hjemmesiden. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpas i en sådan grad, at det skal specialkodes anses det for at være uden for tilbuddet.

Det af kunden ønskede visuelle layout udspecificeres i fase 1 omkring igangsættelse og den aftalte grafiske designlinje fraviges ikke. Har kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan kunden fremkomme med disse, når kunden har produktet til korrektur jf. pkt. 4.1.

2.3 En løsning fra Damsgaardhjemmesider indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS.  Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil Damsgaardhjemmesider undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden efter aftale.

2.4 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. Damsgaardhjemmesider står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, oversættelsen af disse er uden for tilbuddet.

2.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

2.6 Det er ikke muligt for Damsgaardhjemmesider , at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel.

2.7 Når Damsgaardhjemmesider  leverer hjemmesider baseret på WordPress CMS, er Damsgaardhjemmesider  ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

3. Reklamation

3.1 Damsgaardhjemmesider yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden jf. pkt. 4.1. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

4. Samarbejdet og processen

4.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider vil foregå på følgende måde:

  1. OpstartVi tager en snak sammen omkring dit projekt ved et møde eller over telefon.
  2. Valg af hjemmeside tema/skabelonJeg fremviser forskellige temaer/skabeloner af hjemmesider, hvorledes du skal vælge hvilken skabelon der falder i din smag og stil.
  3. Design elementerVi bliver enige omkring design elementer såsom farver og fonte til din hjemmeside.
  4. Tekster og billederDu sender det ønskede materiale der skal fremgå på din hjemmeside i form af tekst og billeder.
  5. Udarbejdelse af hjemmesidenEfter jeg har modtaget alt dit materiale går jeg straks igang med at sætte din hjemmeside op.
  6. RevisionNår siden er færdig tager vi igen en snak omkring resultatet og snakker omkring eventuelle ændringer. Dette fortages indtil du er 100% tilfreds med din hjemmeside.
  7. Login infoNu får du tilsendt det relevante information til login til dit webhotel og backend til din hjemmeside, så du selv har fuld kontrol over din nye hjemmeside!
  8. Færdig!Du har nu din helt egen hjemmeside klar til brug! Har du efterfølgende spørgsmål til din nye hjemmeside skriver du blot til mig og løser dine problemer.

4.2 Leveringstiden er typisk mellem 4-14 dage, men afhænger hvor hurtigt du sender indholdet til hjemmesiden og besvare mine spørgsmål

4.4 Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom tekst og billeder. Damsgaardhjemmesider gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. Damsgaardhjemmesider ApS bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde. Såfremt materialerne ikke modtages vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekst samt ”Kommer snart”-billeder.

4.5 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. 

4.6  Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes.

4.7 Diverse opgaver såsom grafik, installering af plugins og andet er afhængig af aftale.

5. Ophavsret

5.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

5.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Damsgaardhjemmesider. Damsgaardhjemmesider må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Damsgaardhjemmesider kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2. Damsgaardhjemmesider kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

6.4 Damsgaardhjemmesider kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6.6 Såfremt Damsgaardhjemmesider har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan Damsgaardhjemmesider ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

6.7 Damsgaardhjemmesider kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.8 Damsgaardhjemmesider kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommandere altid at gå til en fagkyndig ved juridske ting.

6.9 Damsgaardhjemmesider kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

6.10 Såfremt Damsgaardhjemmesider byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forholder Damsgaardhjemmesider sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

7. Hosting

7.1 Hosting indebærer at Damsgaardhjemmesider igennem deres leverandør, kan tilbyde kunden et webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig. 

7.2 Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden har købt. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.

7.3 Der garanteres ikke nogle specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og Damsgaardhjemmesider kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold. 

8. Vedligeholdelse

8.1 Damsgaardhjemmesider tilbyder at hjælpe kunden med at vedligeholde hjemmesiden således. Disse aftaler aftales efter behov. 

9. Online markedsføring

9.1 Damsgaardhjemmesider tilbyder kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved brug af værktøjerne Google Adwords, sociale medier og søgemaskineoptimering. Damsgaardhjemmesider bestræber at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.

9.2 Der stilles ingen garanti for specifikke resultater.

10. Betaling

10.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

10.2 Ved påbebyndelse af et projekt skal betaling forgår inden projektstart. 

11. Bindingsperiode samt opsigelse

11.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode jf. pkt. 10.8.

11.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1. måneds varsel frem til ny betalingsperiode jf. pkt. 10.8 og 11.1.

11.3 Opsigelse skal ske skriftligt til mikkelskoedt@live.dk for frigørende virkning.

12. Andet

12.1 Damsgaardhjemmesider er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

12.2 Damsgaardhjemmesider har ret til at placere et link til Damsgaardhjemmesider.dk i footeren på den udarbejdet hjemmeside. Kunden har dermod også ret til at fjerne den. 

13. Ændringer

13.1 Damsgaardhjemmesider er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

14. Force majeure

14.1 Hverken Damsgaardhjemmesider eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.